Visie

Opvoeden is niet zo gemakkelijk. Ieder kind is uniek. Het is dus altijd puzzelen om de aanpak te vinden, die goed aansluit bij u en uw kind.

Vaak komen mensen vrij laat bij de hulpverlening terecht, omdat de stap naar het zoeken van hulp groot is. Er zijn vaak wachtlijsten of mensen vinden hun problemen (nog) niet groot genoeg om een hulpverleningsinstantie in te schakelen.

De opvoedcoach vindt dat mensen met meer gemak hulp/advies moeten kunnen vragen, want ook ik als moeder heb ervaren dat het doorgaande leven met kinderen ineens een stuk makkelijker wordt als een probleem in de opvoeding is opgelost.
Iedere ouder heeft momenten waarop hij/zij zoekende is. Sommige problemen in de opvoeding komen dagelijks terug en wanneer deze problemen opgelost zijn, krijgt u als ouder weer meer energie voor andere zaken.

Ook komt er weer ruimte voor meer leuke/positieve momenten met uw kind(eren).

Tijdens mijn werk bij TriviumLindenhof heb ik de ervaring opgedaan dat wanneer ouders aan de slag gaan met mijn online adviezen, er vlot een positief resultaat te zien is.

De opvoedcoach werkt vanuit een oplossingsgerichte visie, ik wil uw leven makkelijker maken, door mee te denken en handvatten te geven om de negatieve patronen in het contact met uw kind te kunnen doorbreken.